Điểm chuẩn 2017 Đại Học Dân Lập Đông Đô - DDD

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220113 Việt Nam học A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
2 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; C00; D01; D14 15.5 Xét học bạ 18 điểm
3 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; C00; D01; D14 15.5 Xét học bạ 18 điểm
4 52310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
5 52310206 Quan hệ quốc tế C00; C04; C09; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
6 52320201 Thông tin học A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
7 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
8 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
9 52340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
10 52380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
11 52420201 Công nghệ sinh học A00; A02; C08; D08 15.5 Xét học bạ 18 điểm
12 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A10; C01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
13 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
14 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A06; B00 15.5 Xét học bạ 18 điểm
15 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
16 52580102 Kiến trúc H00; H01; V00; V01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
17 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
18 52720501 Điều dưỡng A00; A01; B00; C00 15.5 Xét học bạ 18 điểm
19 52640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DDU - Trường đại học dân lập Đông Đô (*)

Địa chỉ: Địa chỉ: Trụ sở chính: Km25, QL6, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Cơ sở: 60B phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Website chính: www.hdiu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại văn phòng: (024) 37719960.

Điện thoại tuyển sinh: (024) 62881982, Hotline: 0983282282.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DDU - Trường đại học dân lập Đông Đô (*)