Điểm chuẩn 2017 Đại Học Dân Lập Hải Phòng - DHP

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220113 Việt Nam học A00; C00; D01; D02; D03; D04; D06; D14 15.5 Xét học bạ 18 điểm
2 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15.5 Xét học bạ 18 điểm
3 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D02; D03; D04; D06 15.5 Xét học bạ 18 điểm
4 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D08 15.5 Xét học bạ 18 điểm
5 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
6 52520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 15.5 Xét học bạ 18 điểm
7 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A04 15.5 Xét học bạ 18 điểm
8 52620101 Nông nghiệp (Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai) A00; A01; A02; B00 15.5 Xét học bạ 18 điểm

DHP - Trường đại học dân lập Hải Phòng (*)

Địa chỉ: Phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

Website chính: www.hpu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (031) 3740577; Fax: (031) 3740476;

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DHP - Trường đại học dân lập Hải Phòng (*)