Điểm chuẩn 2017 Đại Học Hoa Lư - DNB

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học ---
2 52140201 Giáo dục Mầm non M00 15.5
3 52140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 15.5
4 52140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 15.5
5 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D08 15.5
6 52140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 15.5
7 52140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 15.5
8 52140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; D08 15.5
9 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15; D66 15.5
10 52220113 Việt Nam học C00; D14; D15; D66 15.5
11 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15.5
12 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5
13 Các ngành đào tạo cao đẳng ---
14 51140201 Giáo dục Mầm non. M00 --- Tốt nghiệp THPT
15 51140202 Giáo dục Tiểu học. A00; A01; C00; D01 --- Tốt nghiệp THPT
16 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. A01; D01; D14; D15 --- Tốt nghiệp THPT

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH

Địa chỉ: Thôn Kỳ vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Website chính: www.hluv.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0303)892701; FAX: (0303)892401

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH