Điểm chuẩn 2017 Đại Học Hoa Lư - DNB

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Các ngành đào tạo đại học ---
2 52140201 Giáo dục Mầm non M00 15.5
3 52140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 15.5
4 52140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 15.5
5 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D08 15.5
6 52140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 15.5
7 52140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 15.5
8 52140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; D08 15.5
9 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15; D66 15.5
10 52220113 Việt Nam học C00; D14; D15; D66 15.5
11 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15.5
12 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5
13 Các ngành đào tạo cao đẳng ---
14 51140201 Giáo dục Mầm non. M00 --- Tốt nghiệp THPT
15 51140202 Giáo dục Tiểu học. A00; A01; C00; D01 --- Tốt nghiệp THPT
16 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. A01; D01; D14; D15 --- Tốt nghiệp THPT

DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH

Địa chỉ: Thôn Kỳ vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Website chính: www.hluv.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0303)892701; FAX: (0303)892401

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH