Điểm chuẩn 2017 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế - DHK

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101 Kinh tế 15.5
2 52340101 Quản trị kinh doanh 16
3 52340101LT Quản trị kinh doanh (Liên thông) 20
4 52340115 Marketing 15.5
5 52340121 Kinh doanh thương mại 15.5
6 52340201 Tài chính – Ngân hàng 15.5
7 52340301 Kế toán 16
8 52340301LT Kế toán (Liên thông) 15.5
9 52340302 Kiểm toán 15.5
10 52340404 Quản trị nhân lực 15.5
11 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 15.5
12 52620114 Kinh doanh nông nghiệp 15.5
13 52620115 Kinh tế nông nghiệp 15.5
14 52903124 Kinh tế nông nghiệp - Tài chính 15.5
15 L340101 Quản trị kinh doanh (Liên kết) 15.5
16 L340201 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) 15.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHK-Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 100 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

Website chính: www.hce.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3529 139

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHK-Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)