Điểm chuẩn 2017 Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc ) - HCB

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Bắc A01 23.75
2 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Bắc D01 23.25
3 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Bắc A01 27.5
4 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Bắc D01 27.5
5 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Nam A01 24 Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm
6 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nam phía Nam D01 22.75
7 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Nam A01 28.25
8 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND Nữ phía Nam D01 27

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thuộc nhóm trường CÔNG AN
logo đại diện tạm thời truonggi

HCB HCN - Đại học KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Website chính:

Liên lạc: ĐT: 0241.3969011

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HCB HCN - Đại học KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN