Điểm chuẩn 2017 Đại học Luật - Đại Học Huế - DHA

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380101 Luật 22.5
2 52380107 Luật kinh tế 23

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHA-khoa luật (ĐH Huế)

Địa chỉ: Khu quy hoạch Đại học Huế, Phường An Tây, Thành phố Huế

Website chính: www.hul.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3946 996

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHA-khoa luật (ĐH Huế)