Điểm chuẩn 2017 Đại học Luật - Đại Học Huế - DHA

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380101 Luật 22.5
2 52380107 Luật kinh tế 23

DHA-khoa luật (ĐH Huế)

Địa chỉ: Khu quy hoạch Đại học Huế, Phường An Tây, Thành phố Huế

Website chính: www.hul.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3946 996

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHA-khoa luật (ĐH Huế)