Điểm chuẩn 2017 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế - DHF

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 23.25
2 52140233 Sư phạm Tiếng Pháp 14.25
3 52140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 18.25
4 52220113 Việt Nam học 14.5
5 52220201 Ngôn ngữ Anh 19.5
6 52220202 Ngôn ngữ Nga 15.25
7 52220203 Ngôn ngữ Pháp 14.25
8 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 19
9 52220209 Ngôn ngữ Nhật 20.5
10 52220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 21
11 52220212 Quốc tế học 15.5

DHF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Thành phố Huế.

Website chính: www.hucfl.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3830 678

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế)