Điểm chuẩn 2017 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế - DHF

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 23.25
2 52140233 Sư phạm Tiếng Pháp 14.25
3 52140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 18.25
4 52220113 Việt Nam học 14.5
5 52220201 Ngôn ngữ Anh 19.5
6 52220202 Ngôn ngữ Nga 15.25
7 52220203 Ngôn ngữ Pháp 14.25
8 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 19
9 52220209 Ngôn ngữ Nhật 20.5
10 52220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 21
11 52220212 Quốc tế học 15.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Thành phố Huế.

Website chính: www.hucfl.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3830 678

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế)