Điểm chuẩn 2017 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - QHF

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D78; D90 34.5 Ngoại ngữ nhân đôi
2 52140232 Sư phạm Tiếng Nga D01; D02; D78; D90 27.5 Ngoại ngữ nhân đôi
3 52140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01; D03; D78; D90 30.5 Ngoại ngữ nhân đôi
4 52140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01; D04; D78; D90 33 Ngoại ngữ nhân đôi
5 52140236 Sư phạm Tiếng Nhật D01; D06; D78; D90 34 Ngoại ngữ nhân đôi
6 52140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc D01; D78; D90 33.75 Ngoại ngữ nhân đôi
7 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D78; D90 35.25 Ngoại ngữ nhân đôi
8 52220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02; D78; D90 30.5 Ngoại ngữ nhân đôi
9 52220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D78; D90 32.25 Ngoại ngữ nhân đôi
10 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D78; D90 34.5 Ngoại ngữ nhân đôi
11 52220205 Ngôn ngữ Đức D01; D05; D78; D90 32.5 Ngoại ngữ nhân đôi
12 52220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06; D78; D90 35.5 Ngoại ngữ nhân đôi
13 52220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D78; D90 35.5 Ngoại ngữ nhân đôi
14 52220211 Ngôn ngữ Ảrập D01; D78; D90 30 Ngoại ngữ nhân đôi

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thành viên ĐHQG Hà Nội
logo của trường QHF - Trường đại học ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)

QHF - Trường đại học ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Website chính: www.ulis.vnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 37547269, 37548111

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QHF - Trường đại học ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)