Điểm chuẩn 2017 Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh - DFA

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15.5
2 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15.5
3 52340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15.5
4 52340302 Kiểm toán A00; A01; C01; D01 15.5
5 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 15.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DFA - Trường đại học tài chính - quản trị kinh doanh

Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Website chính: www.tcqtkd.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)36590.459.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DFA - Trường đại học tài chính - quản trị kinh doanh