Điểm chuẩn 2017 Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh - DFA

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15.5
2 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15.5
3 52340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15.5
4 52340302 Kiểm toán A00; A01; C01; D01 15.5
5 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 15.5

DFA - Trường đại học tài chính - quản trị kinh doanh

Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Website chính: www.tcqtkd.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)36590.459.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DFA - Trường đại học tài chính - quản trị kinh doanh