Điểm chuẩn 2017 Đại Học Thành Đông - DDB

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340301 Kế toán A00, A04, D01, C03 15.5 Xét học bạ 18 điểm
2 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A04, A05, D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm
3 52480201 Công nghệ thông tin A00, D01, C03, D66 15.5 Xét học bạ 18 điểm
4 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A04, D01, C03 15.5 Xét học bạ 18 điểm
5 52340101 Quản trị kinh doanh A00, A04, D01, C03 15.5 Xét học bạ 18 điểm
6 52850103 Quản lý đất đai A00, A04, D01, C03 15.5 Xét học bạ 18 điểm
7 52380107 Luật kinh tế A00, B00, B02, C03 15.5 Xét học bạ 18 điểm
8 52720501 Điều Dưỡng A00, A05, B00, B02 15.5 Xét học bạ 18 điểm
9 52720303 Dinh Dưỡng A00, A05, B00, B02 15.5 Xét học bạ 18 điểm

DDB - Trường đại học Thành Đông (*)

Địa chỉ: Số 3, đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Website chính: www.thanhdong.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 03203 680 186

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DDB - Trường đại học Thành Đông (*)