Điểm chuẩn 2017 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) - TLS

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1TLS01Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.)15.5
2TLS02Kỹ thuật tài nguyên nước15.5
3TLS03Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.)15.5
4TLS04Kế toán15.5
5TLS05Cấp thoát nước15.5
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.