Điểm chuẩn 2017 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) - TLS

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1TLS01Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.)15.5
2TLS02Kỹ thuật tài nguyên nước15.5
3TLS03Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.)15.5
4TLS04Kế toán15.5
5TLS05Cấp thoát nước15.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.