Điểm chuẩn 2017 Đại Học Văn Hiến - DVH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220113 Việt Nam học 18.75
2 52220201 Ngôn ngữ Anh 18.5
3 52220203 Ngôn ngữ Pháp 15.75
4 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 19.25
5 52220209 Ngôn ngữ Nhật 17.5
6 52220213 Đông phương học 20
7 52220330 Văn học 18
8 52220340 Văn hóa học 15.5
9 52310301 Xã hội học 19.75
10 52310401 Tâm lý học 20.5
11 52340101 Quản trị kinh doanh 17
12 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.25
13 52340107 Quản trị khách sạn 17.75
14 52480201 Công nghệ thông tin 16.25
15 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 15.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.