Điểm chuẩn 2017 Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa - DVD

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140221 Sư phạm Âm nhạc 15.5
2 52140222 Sư phạm Mỹ thuật 15.5
3 52140201 Giáo dục Mầm non 15.5
4 52210205 Thanh nhạc 19
5 52210103 Hội hoạ 15.5
6 52210104 Đồ hoạ 15.5
7 52210404 Thiết kế Thời trang 15.5
8 52340107 Quản trị Khách sạn 15.5
9 52340103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 15.5
10 52380101 Luật 15.5
11 52220342 Quản lý văn hoá 15.5
12 52220113 Việt Nam học 15.5
13 52320201 Thông tin học 15.5
14 52760101 Công tác Xã hội 15.5
15 52310205 Quản lý nhà nước 15.5
16 52220201 Ngôn ngữ Anh 15.5
17 52220343 Quản lý Thể dục Thể thao 15.5
18 52140221 Sư phạm Âm nhạc 15.5 Xét tuyển học bạ
19 52140222 Sư phạm Mỹ thuật 15.5 Xét tuyển học bạ
20 52140201 Giáo dục Mầm non 15.5 Xét tuyển học bạ
21 52210205 Thanh nhạc 22 Xét tuyển học bạ
22 52210103 Hội hoạ 15.5 Xét tuyển học bạ
23 52210104 Đồ hoạ 15.5 Xét tuyển học bạ
24 52210404 Thiết kế Thời trang 15.5 Xét tuyển học bạ
25 52340107 Quản trị Khách sạn 18 Xét tuyển học bạ
26 52340103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 18 Xét tuyển học bạ
27 52380101 Luật 18 Xét tuyển học bạ
28 52220342 Quản lý văn hoá 18 Xét tuyển học bạ
29 52220113 Việt Nam học 18 Xét tuyển học bạ
30 52320201 Thông tin học 18 Xét tuyển học bạ
31 52760101 Công tác Xã hội 18 Xét tuyển học bạ
32 52310205 Quản lý nhà nước 18 Xét tuyển học bạ
33 52220201 Ngôn ngữ Anh 18 Xét tuyển học bạ
34 52220343 Quản lý Thể dục Thể thao 15.5 Xét tuyển học bạ

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DVD - Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 20 – Nguyễn Du – Phường Điện Biên – TP Thanh Hoá.

Website chính: www.dvtdt.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0373.713.496

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DVD - Trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa