Điểm chuẩn 2017 Đại Học Xây Dựng Miền Tây - MTU

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52580102 Kiến trúc 15.5 Chỉ tiêu: 60
2 52580105 Quy hoạch vùng và đô thị 15.5 Chỉ tiêu: 25
3 52580302 Quản lý xây dựng 15.5 Chỉ tiêu: 50
4 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 15.5 Chỉ tiêu: 350
5 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15.5 Chỉ tiêu: 25
6 52110104 Kỹ thuật Cấp thoát nước 15.5 Chỉ tiêu: 25
7 52520320 Kỹ thuật môi trường 15.5 Chỉ tiêu: 25
8 52340301 Kế toán 15.5 Chỉ tiêu: 40

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

MTU - Trường đại học Xây Dựng Miền Tây

Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website chính: www.mtu.edu.vn

Liên lạc: Hotline: (0270)3825903
Email : [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
MTU - Trường đại học Xây Dựng Miền Tây