Điểm chuẩn 2017 Học Viện An Ninh Nhân Dân - ANH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh (Nam) D01 27.25 Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16
2 52220201 Ngôn ngữ Anh (Nữ) D01 30.5
3 52480202 An toàn thông tin (Nam) D01 19.75
4 52480202 An toàn thông tin (Nam) A01 23.5
5 52480202 An toàn thông tin (Nữ) A01 27.75
6 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) A01 27.75 Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2 điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4
7 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) C03 25.5 Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25
8 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nam) D01 26.25
9 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) A01 29.5
10 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) C03 28 Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6
11 52860100 Nghiệp vụ An ninh (Nữ) D01 29 Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2
12 52380101_DS Luật (hệ dân sự) A00 22
13 52380101_DS Luật (hệ dân sự) A01 21
14 52380101_DS Luật (hệ dân sự) C03 21.5
15 52380101_DS Luật (hệ dân sự) D01 22.25
16 52480201_DS Công nghệ thông tin (hệ dân sự) A00 17
17 52480201_DS Công nghệ thông tin (hệ dân sự) A01 18.25
18 52480201_DS Công nghệ thông tin (hệ dân sự) D01 16.25
19 52480202_DS An toàn thông tin (hệ dân sự) A00 18.75
20 52480202_DS An toàn thông tin (hệ dân sự) A01 15.75
21 52480202_DS An toàn thông tin (hệ dân sự) D01 16.75

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thuộc nhóm trường CÔNG AN
logo của trường ANH - HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

ANH - HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

Địa chỉ: Km9 đường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Hà Nội

Website chính: http://hvannd.edu.vn/

Liên lạc: ĐT: 069.45541

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
ANH - HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN