Điểm chuẩn 2017 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) - BVH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52320104 Truyền thông đa phương tiện 23.75 TTNV<= 8
2 52340101 Quản trị kinh doanh 21.5 TTNV<= 3
3 52340115 Marketing 22.5 TTNV<= 4
4 52340301 Kế toán 21.5 TTNV = 1
5 52480201 Công nghệ thông tin 25 TTNV = 1
6 52480203 Công nghệ đa phương tiện 23.25 TTNV = 1
7 52480299 An toàn thông tin* 24 TTNV<= 4
8 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 21.75 TTNV<= 2
9 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 22.5 TTNV<= 3

BVH BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Địa chỉ: Cơ sở phía Bắc: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở phía Nam: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Website chính: ptit.edu.vn

Liên lạc: Hà Nội. ĐT: (04) 3.3528122, 3.3512252; Fax: (04) 3.3829236;
TP.HCM ĐT: (08) 3.8297220, Fax: (08) 3.9105510

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
BVH BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông