Điểm chuẩn 2017 Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự - DNH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 19.75 Thí sinh mức điểm 19.75 môn Tiếng Anh >=6,8
2 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 21
3 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 20.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.