Điểm chuẩn 2017 Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự - DNH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 19.75 Thí sinh mức điểm 19.75 môn Tiếng Anh >=6,8
2 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 21
3 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 20.5
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.