Điểm chuẩn 2017 Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh - NHB

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 16.5 Tiêu chí phụ môn Toán
2 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 16.5 Tiêu chí phụ môn Toán
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.