Điểm chuẩn 2017 Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên ) - NHP

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 15.5 Tiêu chí phụ môn Toán
2 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5 Tiêu chí phụ môn Toán
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.