Điểm chuẩn 2017 Học Viện Quân Y - Hệ Dân sự - DYH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa Dân sự) A00; B00 28.5
2 52720401 Dược học A00 27.75

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.