Điểm chuẩn 2017 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế - DHD

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101 Kinh tế 15.75
2 52340101 Quản trị kinh doanh 15.75
3 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHD-Khoa du lịch(ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế

Website chính: www.hat.hueuni.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3897 755.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHD-Khoa du lịch(ĐH Huế)