Điểm chuẩn 2017 Khoa Du Lịch – Đại Học Huế - DHD

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310101 Kinh tế 15.75
2 52340101 Quản trị kinh doanh 15.75
3 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21.5

DHD-Khoa du lịch(ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế

Website chính: www.hat.hueuni.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3897 755.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHD-Khoa du lịch(ĐH Huế)