Điểm chuẩn 2017 Khoa Giáo Dục Thể Chất – Đại Học Huế - DHC

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140206 Giáo dục Thể chất T00 15.5
2 52140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh T00 15.5

DHC-Khoa giáo dục thể chất ( ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 52 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế

Website chính: khoagdtc.hueuni.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3833 185.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHC-Khoa giáo dục thể chất ( ĐH Huế)