Điểm chuẩn 2017 Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - QHQ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 18.5
2 52340399 Kế toán, phân tích và kiểm toán* A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 17
3 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 17.25

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thành viên ĐHQG Hà Nội
logo của trường QHQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐHQG Hà Nội)

QHQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐHQG Hà Nội)

Địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Website chính: www.is.vnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)37548065 - 35577275 - 35575992

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QHQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐHQG Hà Nội)