Điểm chuẩn 2017 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị - DHQ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340101 Quản trị kinh doanh 15.5
2 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.5
3 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.5
4 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử 15.5
5 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 15.5