Điểm chuẩn 2017 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc - TTH

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
152860219Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía BắcA0024.5Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.
252860219Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía BắcA0124.5Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.
352860219Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía NamA0023.5Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60.
452860219Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía NamA0123.5Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60.

TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)

Địa chỉ: Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Website chính: www.tcu.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 02583.831.805.
- Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)