Điểm chuẩn 2018 Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự - HEH

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860218Thí sinh Nam miền BắcA00, A0121.9Thí sinh mức 21,90 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00.
27860218Thí sinh Nam miền NamA00, A0119.65Thí sinh mức 19,65 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60.

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

HEH - HỌC VIỆN HẬU CẦN

Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Website chính: www.hocvienhaucan.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 069.577.681.
- Email: tshvhcb1@gmail.com.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HEH - HỌC VIỆN HẬU CẦN