Điểm chuẩn 2019 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - QHT

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1QHT01Toán họcA00, A01, D07, D0820
2QHT02Toán tinA00, A01, D07, D0822
3QHT90Máy tính và khoa học thông tin*A00, A01, D07, D0823.5
4QHT40Máy tính và khoa học thông tin**A00, A01, D07, D0820.75
5QHT03Vật lý họcA00, A01, B00, C0118
6QHT04Khoa học vật liệuA00, A01, B00, C0116.25
7QHT05Công nghệ kỹ thuật hạt nhânA00,A01, B00, C0116.25
8QHT06Hoá họcA00, B00, D0720.5
9QHT41Hoá học**A00, B00, D0716
10QHT07Công nghệ kỹ thuật hoá họcA00, B00, D0721.75
11QHT42Công nghệ kỹ thuật hoá học**A00, B00, D0716
12QHT43Hoá dược**A00, B00, D0720.25
13QHT08Sinh họcA00, A02, B00, D0820
14QHT09Công nghệ sinh họcA00, A02, B00, D0822.75
15QHT44Công nghệ sinh học**A00, A02, B00, D0818.75
16QHT10Địa lý tự nhiênA00, A01, B00, D1016
17QHT91Khoa học thông tin địa không gian*A00, A01, B00, D1016
18QHT12Quản lý đất đaiA00, A01, B00, D1016
19QHT13Khoa học môi trườngA00, A01, B00, D0717
20QHT45Khoa học môi trường**A00, A01, B00, D0716
21QHT14Khoa học đấtA00, A01, B00, D0717
22QHT15Công nghệ kỹ thuật môi trườngA00, A01, B00, D0717
23QHT46Công nghệ kỹ thuật môi trường**A00, A01, B00, D0716
24QHT16Khí tượng và khí hậu họcA00, A01, B00, D0716
25QHT17Hải dương họcA00, A01, B00, D0716
26QHT92Tài nguyên và môi trường nước*A00, A01, B00, D0716
27QHT18Địa chất họcA00, A01, B00, D0716
28QHT19Kỹ thuật địa chấtA00, A01, B00, D0716
29QHT20Quản lý tài nguyên và môi trườngA00, A01, B00, D0716

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thành viên ĐHQG Hà Nội
logo của trường QHT - Trường đại học khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)

QHT - Trường đại học khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)

Địa chỉ: 334 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website chính: www.hus.vnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 38583795

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QHT - Trường đại học khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)