Điểm chuẩn 2019 Đại Học Mỹ Thuật TPHCM - MTS

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham chiếu: http://hcmufa.edu.vn/files/media/File/2019/tuyen%20sinh/dai%20hoc/bo%20sung/Bi%C3%AAn%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91i%E1%BB%83m%20tr%C3%BAng%20tuy%E1%BB%83n%20k%E1%BB%B3%20thi%20tuy%E1%BB%83n%20sinh%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%202019.pdf

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

MTS-Trường đại học Mỹ Thuật TP.HCM

Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Website chính: www.hcmufa.edu.vn

Liên lạc: ĐT : 08. 38416010

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
MTS-Trường đại học Mỹ Thuật TP.HCM