Điểm chuẩn 2019 Đại Học Tài Chính Marketing - DMS

Điểm chuẩn 2019 Đại Học Tài Chính Marketing - DMS

Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.ufm.edu.vn/vi/thong-tin-tuyen-sinh-10/diem-chuan-trung-tuyen-doi-voi-thi-sinh-su-dung-ket-qua-thi-thpt-quoc-gia-nam-2019-vao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-thuoc-chuong-trinh-dai-tra-chuong-trinh-dac-thu

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DMS - Trường đại học Tài Chính - Marketing

Địa chỉ: Số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Website chính: www.ufm.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 3997.0941.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DMS - Trường đại học Tài Chính - Marketing