Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học - KGH

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860203Chỉ huy tham mưu Không quânA00, A0116ChỈ tuyển nam

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

KGH KGC - TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

Địa chỉ: Cổng 3 đường Biệt Thự, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

Website chính: www.tsqkq.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 069697941.
- Email: dannguyenthanh1972@gmail.com.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
KGH KGC - TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN