Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ Quan Phòng Hóa - HGH

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860229Chỉ huy kỹ thuật Hoá họcA00, A0115

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

HGH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ

Địa chỉ: Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Website chính: www.siquanphonghoa.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 02433611253.
- Email: tuyensinhquansu.sqph@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HGH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ