Điểm chuẩn 2019 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc - TTH

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17860221Chỉ huy tham mưu thông tin - Thí sinh Nam miền BắcA00, A0119.4Thí sinh mức 19,40 điểm:Điểm môn Toán ≥ 7,40.
27860221Chỉ huy tham mưu thông tin - Thí sinh Nam miền NamA00, A0118.75

TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)

Địa chỉ: Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Website chính: www.tcu.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 02583.831.805.
- Email: tcu@tsqtt.edu.vn.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)