Điểm chuẩn 2021 - BVS - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông A00; A01 22.7 TTNV = 3
2 7510301 Công nghệ KT Điện, điện tử A00; A01 19.3 TTNV = 2
3 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00; A01 19.4 TTNV = 4
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 25.9 TTNV = 9
5 7480202 An toàn thông tin A00; A01 25.4 TTNV = 11
6 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; D01 25.05 TTNV = 20
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 25 TTNV = 11
8 7340115 Marketing A00; A01; D01 25.65 TTNV = 6
9 7340301 Kế toán A00; A01; D01 23.95 TTNV = 7

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.