Điểm chuẩn 2021 - DBG - Đại học Nông Lâm Bắc Giang

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15
2 7620105 Chăn nuôi – Thú y A00; A01; B00; D01 15
3 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15
4 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
5 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
6 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 15
7 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00; A01; B00; D01 15
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
9 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 15
10 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 15
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 15
12 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 15
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; D01 15

DBG - Trường đại học nông lâm Bắc Giang

Địa chỉ: Thị trấn Bích Động - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang

Website chính: www.bafu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0204.674523; Hotline: 0983674387; 0982689988.
Điện thoại: 02043.874.265 Fax: 02043.874.604

Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DBG - Trường đại học nông lâm Bắc Giang