Điểm chuẩn 2021 - DBG - Đại học Nông Lâm Bắc Giang

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00; D01 15
2 7620105 Chăn nuôi – Thú y A00; A01; B00; D01 15
3 7640101 Thú y A00; A01; B00; D01 15
4 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15
5 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15
6 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 15
7 7620211 Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A00; A01; B00; D01 15
8 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
9 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; B00; D01 15
10 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 15
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 15
12 7540106 Đảm bảo chất lượng và ATTP A00; A01; B00; D01 15
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; A01; D01 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DBG - Trường đại học nông lâm Bắc Giang

Địa chỉ: Thị trấn Bích Động - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang

Website chính: www.bafu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0204.674523; Hotline: 0983674387; 0982689988.
Điện thoại: 02043.874.265 Fax: 02043.874.604

Email: vanthu@bafu.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DBG - Trường đại học nông lâm Bắc Giang