Điểm chuẩn 2021 - DBH - Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh D01; A04; B00; C00 16 Chương trình đại trà
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng D01; A04; B00; C00 16 Chương trình đại trà
3 7340301 Kế toán D01; A04; B00; C00 16 Chương trình đại trà
4 7480201 Công nghệ thông tin D01; A00; A04; B01 16 Chương trình đại trà
5 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông D01; A00; A04; B01 16 Chương trình đại trà
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng D01; A00; A04; B01 16 Chương trình đại trà
7 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D01; A00; A04; B01 16 Chương trình đại trà
8 7580301 Kinh tế xây dựng D01; A00; A04; B01 16 Chương trình đại trà
9 7340101 Quản trị kinh doanh D01; A04; B00; C00 21.5 Chương trình CLC
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng D01; A04; B00; C00 21.5 Chương trình CLC
11 7340301 Kế toán D01; A04; B00; C00 21.5 Chương trình CLC
12 7480201 Công nghệ thông tin D01; A00; A04; B01 21.5 Chương trình CLC
13 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông D01; A00; A04; B01 21.5 Chương trình CLC
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng D01; A00; A04; B01 21.5 Chương trình CLC
15 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D01; A00; A04; B01 21.5 Chương trình CLC
16 7580301 Kinh tế xây dựng D01; A00; A04; B01 21.5 Chương trình CLC

DBH - Trường đại học quốc tế Bắc Hà (*)

Địa chỉ: Số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website chính: www.bhiu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 62690558.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DBH - Trường đại học quốc tế Bắc Hà (*)