Điểm chuẩn 2021 - DBH - Đại Học Quốc Tế Bắc Hà

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh D01; A04; B00; C00 16 Chương trình đại trà
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng D01; A04; B00; C00 16 Chương trình đại trà
3 7340301 Kế toán D01; A04; B00; C00 16 Chương trình đại trà
4 7480201 Công nghệ thông tin D01; A00; A04; B01 16 Chương trình đại trà
5 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông D01; A00; A04; B01 16 Chương trình đại trà
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng D01; A00; A04; B01 16 Chương trình đại trà
7 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D01; A00; A04; B01 16 Chương trình đại trà
8 7580301 Kinh tế xây dựng D01; A00; A04; B01 16 Chương trình đại trà
9 7340101 Quản trị kinh doanh D01; A04; B00; C00 21.5 Chương trình CLC
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng D01; A04; B00; C00 21.5 Chương trình CLC
11 7340301 Kế toán D01; A04; B00; C00 21.5 Chương trình CLC
12 7480201 Công nghệ thông tin D01; A00; A04; B01 21.5 Chương trình CLC
13 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông D01; A00; A04; B01 21.5 Chương trình CLC
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng D01; A00; A04; B01 21.5 Chương trình CLC
15 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D01; A00; A04; B01 21.5 Chương trình CLC
16 7580301 Kinh tế xây dựng D01; A00; A04; B01 21.5 Chương trình CLC

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DBH - Trường đại học quốc tế Bắc Hà (*)

Địa chỉ: Số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website chính: www.bhiu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04) 62690558.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DBH - Trường đại học quốc tế Bắc Hà (*)