Điểm chuẩn 2021 - DBL - Đại Học Bạc Liêu

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non M00 17 Cao đẳng
2 7140209 Sư phạm Toán học A00; B00; A16 19
3 7140212 Sư phạm Hóa học A00; A01; A16 19
4 7140213 Sư phạm Sinh học B00; A02; A16 19
5 7220101 Tiếng Việt và VHVN C00; D01; C15; D78 15
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D78 15
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D90 15
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A16; D90 15
9 7340301 Kế toán A00; A01; A16; D90 15
10 7440301 Khoa học môi trường A01; A02; B00; D07 15
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; D90 15
12 7620105 Chăn nuôi A02; B00; A16; D90 15
13 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; A16; D90 15
14 7620301 Nuôi trồng thủy sản A02; B00; A16; D90 15

DBL - Trường đại học Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 178, đường Võ Thị Sáu, Phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Website chính: blu.edu.vn

Liên lạc: [email protected]
02913821107 (Phòng Đào tạo)
02913822653 (Phòng Tổ chức - Hành chính)

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DBL - Trường đại học Bạc Liêu