Điểm chuẩn 2021 - DCV - Đại học Công nghiệp Vinh

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử A00; A01; D01; D07 15.2
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15.5
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 16.1
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15.9
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D01; D07 15.05
6 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A02; B00 15.85
7 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; D01; C00; D15 16.55
8 7810201 Quản trị khách sạn A00; D01; C00; D15 16

DCV - Trường đại học cộng nghiệp Vinh (*)

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Thái Học, TP Vinh, Nghệ An.

Website chính: www.iuv.vn

Liên lạc: ĐT: (038)3540216.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DCV - Trường đại học cộng nghiệp Vinh (*)