Điểm chuẩn 2021 - DDB - Đại Học Thành Đông

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720115 Y học cổ truyền A00; A02; B00 21
2 7720201 Dược học A00; A02; B00 21
3 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00 19
4 7720401 Dinh dưỡng A00; A02; B00 19
5 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 15
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
7 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01 15
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
9 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 15
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A07; D01 15
11 7340301 Kế toán A00; A01; A07; D01 15
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A07; D01 15
13 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01; A04 15
14 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07; D08 15
15 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D08 15
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 15
17 7310201 Chính trị học A00; A01; C00; D01 15
18 7640101 Thú y A00; B00; A02 15
19 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 15
20 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; C00; D14; D15 15

DDB - Trường đại học Thành Đông (*)

Địa chỉ: Số 3, đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương.

Website chính: www.thanhdong.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 03203 680 186

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DDB - Trường đại học Thành Đông (*)