Điểm chuẩn 2021 - DDM - Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15
3 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 15
4 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D01; D07 15
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15
6 7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; D01; D07 15
7 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 15
8 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; A01; D01; D07 15
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
11 7520503 Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ A00; A01; D01; D07 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DDM - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Địa chỉ: xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Website chính: qui.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0333.871.292
Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DDM - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh