Điểm chuẩn 2021 - DDM - Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15
3 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 15
4 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D01; D07 15
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15
6 7520601 Kỹ thuật mỏ A00; A01; D01; D07 15
7 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 15
8 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A00; A01; D01; D07 15
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
11 7520503 Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ A00; A01; D01; D07 15

DDM - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Địa chỉ: xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Website chính: qui.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0333.871.292
Email: trungtamdaotaonghe.qui@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DDM - Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh