Điểm chuẩn 2021 - DDP - Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A09; C00; D01 23.75
2 7310205 Quản lý nhà nước A00; A09; C00; D01 14
3 7340101 Quản trị kinh Doanh A00; A09; C00; D01 14
4 7340301 Kế Toán A00; A09; C00; D01 14
5 7380107 Luật kinh tế A00; A09; C00; D01 14
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D01 14
7 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A09; C00; D01 14

DDP-Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum ( ĐH Đà Nẵng)

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng

Website chính: www.kontum.udn.vn

Liên lạc: ĐT: (0511)3822041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DDP-Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum ( ĐH Đà Nẵng)