Điểm chuẩn 2021 - DDP - Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A09; C00; D01 23.75
2 7310205 Quản lý nhà nước A00; A09; C00; D01 14
3 7340101 Quản trị kinh Doanh A00; A09; C00; D01 14
4 7340301 Kế Toán A00; A09; C00; D01 14
5 7380107 Luật kinh tế A00; A09; C00; D01 14
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D01 14
7 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A09; C00; D01 14

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DDP-Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum ( ĐH Đà Nẵng)

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng

Website chính: www.kontum.udn.vn

Liên lạc: ĐT: (0511)3822041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DDP-Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum ( ĐH Đà Nẵng)