Điểm chuẩn 2021 - DDV - Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340124 Quản trị & Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 19.5 TTNV = 8
2 7340124-THM Quản trị & Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế A00; A01; D01; D10 19.8 TTNV = 3
3 7420204 Khoa học Y Sinh A00; D07; B00; B08 19.5 TTNV = 5
4 7480204 Khoa học và Kỹ thuật Máy tính A00; A01; D01; D90 20 TTNV = 4
5 7480204DT Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu A00; A01; D01; D90 21 TTNV = 3

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (DDV) (Đại học Đà Nẵng)

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Website chính: vnuk.edu.vn/

Liên lạc: Số điện thoại: 05113.990.341

Email: contact@vnuk.edu.vn

Xem trang tổng hợp của trường
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (DDV) (Đại học Đà Nẵng)