Điểm chuẩn 2021 - DHA - Đại học Luật - Đại Học Huế

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00; C00; C20; D66 18.5
2 7380107 Luật Kinh tế A00; C00; C20; D01 18.5

DHA-khoa luật (ĐH Huế)

Địa chỉ: Khu quy hoạch Đại học Huế, Phường An Tây, Thành phố Huế

Website chính: www.hul.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3946 996

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHA-khoa luật (ĐH Huế)