Điểm chuẩn 2021 - DHD - Trường Du Lịch – Đại Học Huế

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; D01; D10 17
2 7810101 Du lich A00; C00; D01; D10 17
3 7810102 Du lịch điện tử A00; A01; D01; D10 16.5
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D10 17
5 7810104 Quản trị du lịch và khách sạn A00; C00; D01; D10 20
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; D10 17
7 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; C00; D01; D10 17

DHD-Khoa du lịch(ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế

Website chính: www.hat.hueuni.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3897 755.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHD-Khoa du lịch(ĐH Huế)