Điểm chuẩn 2021 - DHD - Trường Du Lịch – Đại Học Huế

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; D01; D10 17
2 7810101 Du lich A00; C00; D01; D10 17
3 7810102 Du lịch điện tử A00; A01; D01; D10 16.5
4 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D10 17
5 7810104 Quản trị du lịch và khách sạn A00; C00; D01; D10 20
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; D10 17
7 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; C00; D01; D10 17

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHD-Khoa du lịch(ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế

Website chính: www.hat.hueuni.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3897 755.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHD-Khoa du lịch(ĐH Huế)