Điểm chuẩn 2021 - DHE - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480112 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ cử nhân) A00; A01; D01 18
2 7480112KS Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00; A01; D01 18
3 7520216 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (hệ kỹ sư và hệ cử nhân) A00; A01; D01 18
4 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D01 16.25

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHE - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường ĐH Huế

Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, TP Huế

05 Hà Nội, Vĩnh Ninh, TP Huế

Website chính: huet.hueuni.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (+84) 0234 3845 799

Email: huet@hueuni.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHE - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường ĐH Huế