Điểm chuẩn 2021 - DHE - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480112 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ cử nhân) A00; A01; D01 18
2 7480112KS Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) A00; A01; D01 18
3 7520216 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (hệ kỹ sư và hệ cử nhân) A00; A01; D01 18
4 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D01 16.25
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.