Điểm chuẩn 2021 - DHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư Phạm tiếng Anh D01; D14; D15 25.75
2 7140233 Sư Phạm tiếng Pháp D01; D03; D15; D44 19
3 7140234 Sư Phạm tiếng Trung D01; D04; D15; D45 23
4 7310630 Việt Nam học D01; D14; D15 15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15 22.25
6 7220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02; D15; D42 15
7 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D15; D44 15
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D15; D45 23.75
9 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06; D15; D43 21.5
10 7220210 Ngôn ngữ Hàn D01; D14; D15 23.5
11 7310601 Quốc tế học D01; D14; D15 15

DHF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Thành phố Huế.

Website chính: www.hucfl.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3830 678

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHF-Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế)