Điểm chuẩn 2021 - DHP - Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A10; D84; D08 15
2 7510301 Kĩ thuật điện-Điện tử A10; A01; D84; D01 15
3 7510102 Kĩ thuật công trình xây dựng A00; A01; A04; A10 15
4 7520320 Kĩ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 15
5 7340101 Quản trị kinh doanh A10; A01; C14; D01 15
6 7310630 Việt Nam học C00; D14; D01; D04 15
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D66; D01; D14; D15 15
8 7380101 Luật D84; C00; D66; D06 15

DHP - Trường đại học dân lập Hải Phòng (*)

Địa chỉ: Phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

Website chính: www.hpu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (031) 3740577; Fax: (031) 3740476;

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DHP - Trường đại học dân lập Hải Phòng (*)