Điểm chuẩn 2021 - DHQ - Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A09; B00; B04; D07 14
2 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A09; A10 14
3 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A10; D07 14
4 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; A09; C14 14
5 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A10; D07 14
6 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D10 14
7 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; D10 14
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 21
10 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 22