Điểm chuẩn 2021 - DHQ - Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A09; B00; B04; D07 14
2 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A09; A10 14
3 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; A10; D07 14
4 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; A09; C14 14
5 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; A10; D07 14
6 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D10 14
7 7810201 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; D10 14
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 21
10 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 22

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHQ-Phân hiệu đại học huế tại Quảng Trị (ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 133 Lý Thường Kiệt, Tp Đông Hà, Quảng Trị.

Website chính: www.phqt.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (053) 3560 661.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHQ-Phân hiệu đại học huế tại Quảng Trị (ĐH Huế)