Điểm chuẩn 2021 - DHV - Đại học Hùng Vương TPHCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; C14; D01 15
2 7340101 Quản trị Kinh doanh D01; A00; C00; C01 15
3 7340301 Kế Toán A00; C03; C14; D01 15
4 7340201 Tài chính Ngân hàng D01; A00; C00; C04 15
5 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 15
6 7380101 Luật A00; A09; C00; C14 15
7 7720802 Quản lý Bệnh viện B00; B03; C01; C02 15
8 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành A00; A01; C00; D01 15
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 15
10 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; C00; D15; D66 15
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; C00; D15 15
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.