Điểm chuẩn 2021 - DHY - Đại Học Y Dược – Đại Học Huế

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 27.25
2 7720501 Răng- hàm - mặt B00 26.85
3 7720110 Y học dự phòng B00 19.5
4 7720115 Y học cổ truyền B00 24.9
5 7720201 Dược học A00 24.9
6 7720302 Điều dưỡng B00 21.9
7 7720301 Hộ sinh B00 19.05
8 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 24.5
9 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 23.5
10 7720701 Y tế công cộng B00 16

DHY-Trường đại học Y Dược (ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Website chính: www.huemed-univ.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3822 173.

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
DHY-Trường đại học Y Dược (ĐH Huế)