Điểm chuẩn 2021 - DKS - Đại học Kiểm Sát Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc A00 23.2
2 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc A01 24.6
3 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc C00 27.5 Tiêu chí phụ: Điểm môn Ngữ văn trên 8,0
4 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc D01 24.75
5 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc A00 24.05
6 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc A01 24.55
7 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc C00 29.25
8 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc D01 26.55 Tiêu chí phụ: Điểm môn Tiếng Anh từ 9,0 điểm trở lên
9 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam A00 22.1
10 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam A01 20.1
11 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam C00 25.25
12 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam D01 20.3
13 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam A00 23.2
14 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam A01 23.55
15 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam C00 26
16 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam D01 25.75
17 7380101 Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ A00 25.55
18 7380101 Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ A01 21.55
19 7380101 Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ C00 26.5
20 7380101 Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ D01 20.2
21 7380101 Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ A00 22.35
22 7380101 Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ A01 25.8
23 7380101 Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ C00 26.75
24 7380101 Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ D01 24.4

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DKS - Đại học kiểm sát Hà Nội

Địa chỉ: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Website chính: www.tks.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)33581500; Fax: (04)33580476

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DKS - Đại học kiểm sát Hà Nội