Điểm chuẩn 2021 - DKS - Đại học Kiểm Sát Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc A00 23.2
2 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc A01 24.6
3 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc C00 27.5 Tiêu chí phụ: Điểm môn Ngữ văn trên 8,0
4 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Bắc D01 24.75
5 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc A00 24.05
6 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc A01 24.55
7 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc C00 29.25
8 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc D01 26.55 Tiêu chí phụ: Điểm môn Tiếng Anh từ 9,0 điểm trở lên
9 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam A00 22.1
10 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam A01 20.1
11 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam C00 25.25
12 7380101 Luật - Thí sinh Nam phía Nam D01 20.3
13 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam A00 23.2
14 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam A01 23.55
15 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam C00 26
16 7380101 Luật - Thí sinh Nữ phía Nam D01 25.75
17 7380101 Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ A00 25.55
18 7380101 Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ A01 21.55
19 7380101 Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ C00 26.5
20 7380101 Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ D01 20.2
21 7380101 Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ A00 22.35
22 7380101 Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ A01 25.8
23 7380101 Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ C00 26.75
24 7380101 Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ D01 24.4

DKS - Đại học kiểm sát Hà Nội

Địa chỉ: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Website chính: www.tks.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)33581500; Fax: (04)33580476

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DKS - Đại học kiểm sát Hà Nội